ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
อาคารเรียน
ศก.04
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2555
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551