ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2544
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2339
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2545
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2549
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550