ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2513
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525