ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนน้ำคำวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2546
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2542
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2546
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2546