ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2541
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2526
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2524
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2525
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักภารโรง
บ้านพักภารโรง/32
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักนักเรียน
หอนอนนักเรียน 38
ปีที่สร้าง 2539