ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2536
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2490
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2553
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2500
ถนน
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2490