ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2546
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2518
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2541