ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2560
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2548
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2556
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548