ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาตากาง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2522
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533