ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตาลเลียน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2554
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561