ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหินแตก
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2551
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2535