ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2515
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2545
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2554
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
ปีที่สร้าง 2546
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2554
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559