ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขาม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2539
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2540