ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนางัว
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2518
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.99
ปีที่สร้าง 2524
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2545
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562