ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2529
อาคารเรียน
จังหวัด 002
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโดมอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2561
เรือนเพาะชำ
พ.2
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2531
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2530
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2559
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2552