ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแพงน้อย
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2523
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2523
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2555