ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2526
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ส้วม
สปช.603/29
ปีที่สร้าง 2556
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2520
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2476
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ถังน้ำใต้ดิน
ปีที่สร้าง 2537
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556