ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2537
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 0