ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านนาถ่อน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
สปช.303/28
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2541
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2530
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2530
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544