ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2
อาคารเรียน
ป.1ก ตึก
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2561
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2553
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2550
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2531
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2563
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2513
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2541
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2551
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2552
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2563
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนลาดยาง
ปีที่สร้าง 2552