ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2528
อาคารเรียน
สปช.2/28
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.203/26
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2523
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2551
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2545
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551