ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบ่อหิน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2506
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2509
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2509
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2514
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2509
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2554
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2538
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2543
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548