ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
106ต
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2562
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2536
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2534
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2536
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2529
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534