ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโป่งมงคล
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2548
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2523
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2559