ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเตาปูน
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2552
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2518
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2555
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2552
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
บ่อเลี้ยงปลา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2519
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2557
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2525
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2551
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2532
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2557
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558