ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2520
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2540