ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังกะจับ
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2507
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2543
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2542
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2519
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2550