ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2528