ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังขรณ์
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2526
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2525
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2521
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2521
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2521