ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2534
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2539
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2520
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2534
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2536
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2558