ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดโคปูน
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2513
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2518
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2513
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2520
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2557
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2559
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2558
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2519