ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์
อาคารเรียน
017
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2517
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2535
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2526
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 0
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2533