ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดพรหมเทพาวาส
อาคารเรียน
008
ปีที่สร้าง 2495
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2526
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2519
ส้วม
401
ปีที่สร้าง 2521
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2547
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2521