ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดวังค่า
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2497
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2534
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2525
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2532