ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแหน
อาคารเรียน
ป.1ซ
ปีที่สร้าง 2510
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527