ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
อาคารเรียน
004
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2532
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2557
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 260 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2515
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2560