ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
พิเศษ 1 ชั้น
ปีที่สร้าง 2552
อาคารเรียน
216 ล/57-ก
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2542
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2540
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2560
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555