ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2517
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2518
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย)
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2527
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
ปีที่สร้าง 2539
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2556
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2554
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2547
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2532
บ้านพักครู
สปช.301/26
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
สปช. 605/45
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 0
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2556
ส้วม
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2557
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
บ่อน้ำตื้น
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2533
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2548
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2550
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2527
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2548
รั้ว
รั้วลวดหนาม
ปีที่สร้าง 2540
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 0