ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2535
อาคารเรียน
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารหอประชุม 100/27
ปีที่สร้าง 2540
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2538
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2540
บ้านพักครู
บ้านพักครู 206
ปีที่สร้าง 2535
บ้านพักครู
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2558
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2540
สนามกีฬา
สนามตะกร้อ
ปีที่สร้าง 2540
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2549
บ้านพักนักเรียน
หอนอนมาตรฐาน 26
ปีที่สร้าง 2540