ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านแม่โมกข์
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
อาคารเรียน
สปช.105/26
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2516
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2559
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2548
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2541
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2542
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2555
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2542
บ่อน้ำตื้น
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
ปีที่สร้าง 2547
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2528
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2555
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2540
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2533
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554