ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านไสตอ
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2512
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2541
อาคารเรียน
อาคารอนุบาล
ปีที่สร้าง 2553
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2516
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
สนามเด็กเล่น
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2532
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2529
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2532
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2562
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2563
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2561