ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านบางสำโรง
อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2504
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.103/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2556
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
อาคารเรียน
อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง
ปีที่สร้าง 2562
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2537
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปีที่สร้าง 2559
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2562
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2553
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538