ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านทือ
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2534
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2517
อาคารอเนกประสงค์
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2536
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2546