ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนตลาดหนองหวาย
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2539
อาคารเรียน
สามัญ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง
ปีที่สร้าง 2561
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2519
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สามัญ/336
ปีที่สร้าง 2523
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2558
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2547
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2539
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2524
ส้วม
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปีที่สร้าง 2554
เรือนเพาะชำ
พ.1
ปีที่สร้าง 2538
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2536
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2538
สนามกีฬา
สนามวอลเลย์บอล
ปีที่สร้าง 2537
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2560
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2538
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2544