ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2542
อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2558
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2516
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2558
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2554
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปีที่สร้าง 2560