ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2530
อาคารเรียน
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
ปีที่สร้าง 2538
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปีที่สร้าง 2548
บ้านพักครู
บ้านพักครู 207
ปีที่สร้าง 2533
บ้านพักครู
บ้านพักครู 203/27
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักภารโรง
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2538
ส้วม
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2530
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2540
เรือนเพาะชำ
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2553
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2527
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2527
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2539
บ้านพักนักเรียน
อื่น ๆ
ปีที่สร้าง 2539