ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2514
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2538
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2550
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2534
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
หอสมุด
หอสมุด
ปีที่สร้าง 2552
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2531
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2552
สนามกีฬา
สนามฟุตซอล
ปีที่สร้าง 2498
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2498
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2556