ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.104/26
ปีที่สร้าง 2551
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2528
บ้านพักครู
องค์การฯ
ปีที่สร้าง 2518
ส้วม
ร.ย.601/43,องค์การ
ปีที่สร้าง 2522
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2546
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2536