ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2527
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2530
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2532
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2553
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2559
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2535
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2528
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2554
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554