ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านตะเคียน
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2519
อาคารเรียน
ป.1ฉ
ปีที่สร้าง 2524
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2543
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2522
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.205/26
ปีที่สร้าง 2529
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2530
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักครู
สปช.302/28
ปีที่สร้าง 2531
บ้านพักภารโรง
สปช.304/28
ปีที่สร้าง 2533
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2527
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2541
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2544
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2529
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2549
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2522
บ่อเลี้ยงปลา
บ่อเลี้ยงปลา
ปีที่สร้าง 2522
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
ปีที่สร้าง 2515
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2538
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
แท้งค์น้ำ
ปีที่สร้าง 2534
ถังเก็บน้ำ
ตุ่ม-โอ่ง
ปีที่สร้าง 2536
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538